Artikler

 Log ind som SuperUser

Log ind som SuperUser til en ny Mumble ServerI Mumble er administratorkontoen kendt som...