Din-Server tilbyder en bred vifte af hosting produkter, og vi har i den forbindelse et ansvar for at beskytte alle kunder, og samtidigt yde den bedst mulige service. Alle kunder i Din-Server regi, er derfor underlagt følgende betingelser:

Ansvarsfraskrivelse

Du accepter hermed at bruge alle Din-Server tjenester og produkter på egen risiko. Din-Server afviser ethvert ansvar for alle produkter og tjenester, og under ingen omstændigheder kan Din-Server holdes til ansvar for ethvert tab, som du (efterfølgende anført som kunde, kunder, kunden måtte lide som følge af, men ikke begrænset til; tab, datatab eller økonomiske tab, eller enhver anden form for kommerciel skade, inklusive, dog ikke begrænset til; specille forhold, force majoure, fejl opstået som følge af, men ikke begrænset til; ulykker, fejl, konsekvens eller andre skader indefrakommende, så vel som udefrakommende. Kunden accepterer at denne vil forsvare Din-Server, ansvarsfraskrive sine produkter og tjenester hos Din-Server, samt ikke holde Din-Server til ansvar for tab, omkostninger og krav af nogen form, hverken igennem advokat, dennes agenter, kunder eller ansatte. Din-Server forbeholder sig retten til at indgribe i alle tjenester, produkter og services som kunden måtte have i forbindelse med deres konto hos Din-Server, såfremt dette er nødvendigt for at kunne opretholde Din-Server's infrastruktur samt service niveau..

Købsbetingelser

Alle køb foretaget på Din-Server er, med mindre andet er angivet, en abonnementstjeneste. Kunden har 14 dages fortrydelsesret, såfremt den bestilte service ikke er taget i brug. Så snart service er taget i brug, bortfalder kundens fortrydelsesret, og kunden kan ikke længere opretholde et krav om at få det indbetalte beløb refunderet. Specielt bestilte services og produkter, inklusive, dog ikke begrænset til; domænenavne, ssl certifikater, java kode certifikater, eller specielt indkøbt hardware- og/eller software, kan ikke refunderes, ej heller selvom at produktet ikke er taget i brug. Alle betalingstransaktioner foretaget på, eller via Din-Server's hjemmeside, håndteres af vores respektive indløsningsagenter, heriblandt, dog ikke begrænset til; PayPal, NETS eller ePay, og Din-Server opbevarer derfor ingen informationer om dine betalingskort, eller andre informationer afgivet ved betaling.

Abonnementsbetingelser

Når kunden køber et produkt på Din-Server, køber kunden et abonnement på produktet. Abonnementet opkræves månedligt forud, og er uden yderligere bindning. Kunden kan fra dennes kontrolpanel opsige sit abonnement, hvis kunden ikke ønsker at forny sit abonnement. Alle abonemmenter opkræves automatisk på forfaldsdatoen igennem Din-Server's indløser eller via PayPal alt efter hvad der er blevet valgt. Såfremt et abonnement ikke kan opkræves automatisk i første forsøg, foretager Din-Server ikke yderligere forsøg, på at opkræve dit tilmeldte betalingskort automatisk, og kunden skal derfor selv sikre sig, at betale forfalden saldo. Alle forfandle betalinger for abonnementer, der overskrides med mere end 5 dage suspenderes og slettes

Opsigelse

Kunden kan til hver en tid opsige et eller flere af sine produkter hos Din-Server, hvorefter disse vil ophøre ved udgangen af den betalte periode, med mindre andet specifikt aftales med Din-Server. Alle kunder adviseres med faktura 10 dage før forfaldsdato, samt på forfaldsdagen. Såfremt kundens service ikke er betalt på forfaldsdagen, vil kundens services blive suspenderet den efterfølgende dag kl 12.00, og kundens abonnementsforpligtelse er dermed suspenderet. Når kundens services og produkter har været suspenderet i mere end 5 dage, vil disse services og produkter automatisk blive slettet, og kunden vil derfor ikke længere kunne få adgang til data, hardware og eller software som er blevet slettet i forbindelse med suspenderingen. Det er til hver en tid kundens ansvar at sikre sig at dennes fakturaer er rettidigt betalt for at kunne bibebolde sine services og produkter, ligesom Din-Server ikke kan holdes til ansvar for services og produkter der bliver slettet som følge af misligholdt betaling. Din-Server forbeholder sig iøvrigt retten til at afvise kunder med dårlig betalingshistorik.

Supportbetingelser

Din-Server er ikke forpligtet til at yde support til produkter og, eller services, der ikke er stillet til rådighed af Din-Server. Din-Server yder som udgangspunkt kun support til produkter og, eller services tilbudt af Din-Server, alle andre supportforhold som for eksempel, dog ikke begrænset til; installation af 3. parts software, fejlsøgning og fejlretning på kundens eget hardware, fejlsøgning og fejlretning af software og, eller data installeret af kunden selv, vil kun blive udført mod betaling jvf. gældende support timepriser.

Brugsbetingelser

Din-Server DDoS beskytter netværket overordnet imod flood, ddos, dos, syn, icmp, tcp samt udp angreb. Det er ikke muligt for Din-Server's kunder at vælge hvilken grad af beskyttelse kunden ønsker, dog forbeholder Din-Server sig retten til at indgribe, uden forudgående varsel, tilladelse og, eller aftale, med ændringer af kundens beskyttelsesforhold, for at sikre vedvarende netværksdrift. Ved større angreb, som måtte overstige kapaciteten, ELLER angreb på kunder, som ikke har tilkøbt DDOS beskyttelse, blokerer vi for kundens IP adresse i angrebets varighed, samt minimum 1 time efter angrebet er ophørt, for at sikre den fortsatte drift og stabilitet for resten af datacenteret. Det er ikke muligt at låse IP adressen op i perioden. Ved gentagene angreb vil vi stille krav om en dedikeret DDOS beskyttelse af serveren. Dedikeret DDOS beskyttelse er et tilkøbs produkt. Ved udefrakommende forhold, som er så voldsomme/forstyrrende af omfang at Din-Server's beskyttelsesmekanismer ikke har kontrol over angrebet eller vores øvrige infrastruktur forstyrres, forbeholder Din-Server sig retten til, uden varsel eller forhåndsgodkendelse fra kunden, til at fakturere tidsforbrug, brugt til, at løse eller begrænse angrebets/forstyrrelsens omfang. Din-Server vil til hver en tid, og uden forudgående varsel/tilladelse, samarbejde med danske myndigheder såfremt kunden, igennem Din-Server's netværk har forsøgt og/eller fuldført et flood-, syn-, tcp-, udp-, eller icmp angreb. Kunden må ej heller udføre nogen former for forsøg, imod egne eller andre, ved at benytte sig af disse angreb - end ikke selvom den angrebne part, har givet sin tilladelse - førend Din-Server har godkendt dette.Vores DDoS beskyttelser routes igennem Holland.

Netværk

Overdrevet brug netværket vil medføre vi nedsætter din hastighed. Hvis der castes til hele netværket vil dette gå under misbrug og vil medføre suspendering af serveren og konto uden mulighed for at købe hos os igen.

Forbudte tjenester

Din-Server forbyder aktivt følgende protokoller, til og fra vores netværk: TCP SMTP Kunden skal anmode om tilladelse hos Din-Server, og begrunde nødvendigheden for/af, at komme på vores whiteliste over, tilladte afsendere og modtagere af overstående protokoller. IPTV er ikke tilladt på vores netværk, med dette menes der du må ikke køre en iptv service fra vores servers.

Levering af services og produkter

Alle services og produkter i Din-Server's infrastruktur leveres med IP adresser. Din-Server leverer kun 1 IPv4 adresse til alle produkter, tjenester og, eller services købt hos Din-Server. Såfremt kunden er placeret på services og, eller tjenester der deler IP resourcer, kan kunden såfremt denne har behov for, eller har et ønske om at erhverve sin egen IP adresse, tilkøbe dette via vores hjemmeside. Alle IP adresser benyttet af Din-Server er dennes ejendom, og udlejes kun til kunden i perioden hvor kunden opretholder sit abonnement hos Din-Server. Efter endt abonnementsophør, vil kundes IP blive inddraget og benyttet til andre kunder og/eller formål. Kunder kan derfor ikke gøre krav om samme IP adresser ved eventuel genoptagelse af dennes abonnementsforhold hos Din-Server. Din-Server forbeholder sig retten til, hver en tid at inddrive, ændre, opsige, eller nægte kunden adgang til IP adresser, uden mulighed for refusion.

Transittider for IPv4 protokoller

Som udgangspunkt garanterer Din-Server IP transittider som følgende; Nationalt (Danmark): Maksimalt 20ms med maksimalt 12 hop. Nordisk (Sverige og Norge): Maksimalt 30ms med maksimalt 20 hop. Vesteuropæisk (Øvrige norden og øer, England, Skotland, Irland, Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien og Luxemburg): Maksimalt 45ms med maksimalt 22 hop. Øvrige verden (Nord- og sydamerika, Grønland, Nord- og sydpolerne, Afrika, Asien, Rusland, og Australien): Maksimalt 110ms med maksimalt 38 hop. Såfremt disse transittider ikke overholdes, kan kunden kræve sine services og tjenester ophørt med refusion tilsvarende beløbet for det opsagte. Din-Server forbeholder sig dog retten til at hæve disse transittider under DDoS (distributed denial of service) angreb, til 35ms med maksimalt 22 hop for hele Danmark, Norden og Vesteuropa undtaget øvrige verden, i kortere eller længere perioder, uden at kunden kan kræve refusion for sine services og produkter hos Din-Server.

Lovstof og Værneting

>Alle kunder ved Din-Server skal respektere og overholde kopi- og rettighedslovningen i Danmark. Din-Server forbeholder sig retten til at screene alt udstyr forbundet til Din-Server's netværk for kendte protokoller, hvorfra der kan distribueres piratkopiret software, samt at angive alle mistænkelige forhold til nærmere efterforskning af data eksperter, og om nødvendigt, og uden forudgående varsel til kunden, at advisere Rigspolitiets Data og Cybercrime enhed med det fundne. Din-Server forbeholder sig retten til at udlevere, uden dommerkendelse, dine oplysninger til politimyndigheder, enten på foranledning af Din-Server, eller politimyndigheden selv. Din-Server vil til hver en tid, og uden forudgående tilladelse, samarbejde med danske myndigheder såfremt der foregår fil-deling til eller fra Din-Server's netværk. Det er tilladt at benytte udstyr og netværk stillet til rådighed for kunden af Din-Server, til at masseudsende email. Vi tillader dog ikke afsendelse af usoliciteret/spam emails. Det gør sig dog gældende at kunden, til hver en tid skal overholde dansk lovgivning, og at kunden, såfremt denne er skyld i at Din-Server bliver registreret i RBL lister, vil blive opkrævet et gebyr pålydende 1700,- DKK for administration og sletning af Din-Server's IP adresser på disse lister.

Klausuler

Kunder må ikke drive virksomhed på Din-Server's netværk der kan være til økonomisk skade for Din-Server. Derfor må ingen kunder hos Din-Server drive virksomhed der tilbyder produkter som Din-Server sælger via denne, eller andre hjemmesider Din-Server drifter. Kunder må derfor kun drive konkurrencevirksomhed på Din-Server's netværk, og, eller andre produkter, tjenester eller services stillet til rådighed for kunden, af Din-Server, med en skriftlig og gyldig tilladelse udstedt af Din-Server til kunden. Alle kunder der subhoster produkter og tjenester som vurderes særligt udsat for dataangreb som, dog ikke begrænset til; DDoS, DoS, SYN, Flood, TCP, UDP og ICMP, skal til hver en tid, og på foranledning af Din-Server reagere overfor Din-Server henstillinger, således at Din-Server kan sikre netværks- og infrastrukturelt funktionalitet for alle kunder, der er tilsluttet Din-Server's netværk og infrastruktur. Din-Server forbeholder sig retten til, at med øjeblikkelig varsel, at opsige og, eller nedtage kunden services og tjenester hos Din-Server, såfremt denne ikke efterkommer Din-Server henstillinger. Det er under ingen omstændigheder tilladt at subhoste på Din-Server's netværk uden et gyldigt og aktivt dansk CVR/SE nummer. Disse subhosting betingelser gør sig gældende for alle tjenester, produkter, og, eller services tilbudt af Din-Server til kunden.

Ansvarsfraskrivelse

Din-Server fralægger sig ethvert ansvar for datatab som følge af, dog ikke begrænset til; indtrængen på kundens services og produkter som følge af brug af dårlige kodeord, indtrængen som følge af brug af uddateret software og, eller indtrængen som følge af brug af software eller hardware med utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. Din-Server vil iøvrigt holde kunden ansvarlig for alle forhold foretaget igennem de af kundens leverede tjenester, services og, eller produkter, og det er derfor til hver en tid kundens eget ansvar at sørge for at holde sine produkter, services og, eller tjenester købt hos Din-Server opdateret, og beskyttet med stærke kodeord og firewall.

Accept af Betingelser

Alle kunder der gør brug af tilbud på nærværende hjemmeside driftet af Din-Server, acceptererer ved betaling disse handelsebetingelser. Såfremt kunden ikke kan acceptere disse handelsbetingelser skal kunden omgående afbryde dennes forestående køb, og såfremt kunden allerede har tjenester, services, og, eller produkter ved Din-Server, og ligeledes ikke vil acceptere disse handelsbetingelser, skal kunden omgående opsige alle sine produkter ved Din-Server. Din-Server forbeholder sig retten til at ændre nærværende betingelser uden varsel, og det gør sig derfor gældende at kunder ved Din-Server, selv bærer ansvaret for at holde sig ajour med disse betingelser.

Privatlivs- og cookiepolitik

1. Generelt

Dette website udbydes af Din-Server, og når du klikker dig ind på websitet indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. Nedenfor kan du læse detaljeret om de informationer vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

2. Cookies

Når du besøger et eller flere af Din-Server websites, vil du blive mødt med en advarsel om at vi benytter cookies. Hvis du ikke ønsker dette skal du blot klikke nej, eller du kan klikke her: http://minecookies.org/cookiehandtering for at få en vejledning om, hvordan du – helt eller delvist – undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk.

2.1 Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg og gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus. Cookiens levetid kan variere efter hvad de enkelte udbydere har sat dem til. Nogle cookie forsvinder så snart du lukker browservinduet, andre kan eksistere i flere år. Mange udbydere anvender typisk 12 eller 24 måneders levetid på deres annonce-, statistik og indholdsrelaterede cookies. Bemærk at levetiden forlænges efter hvert besøg, så det er f.eks. 24 måneder fra sidst, at du har besøgt et website, at cookies opbevares på din computer. Du kan til enhver tid selv slette cookies på din computer. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

2.3 Hvordan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Klik her for at få en vejledning i, hvordan dette indstilles i din browser: http://minecookies.org/cookiehandtering. Vi gør opmærksom på, at vi på linket har opstillet en vejledning for langt de fleste browsere, men enkelte vil ikke være nævnt. Du kan altid bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke F1 på din pc. Søg efter “cookies”..

2.4 Hvad bruges cookies til på vores websites?

For at give brugerne af vores hjemmeside den bedst mulige brugeroplevelse og fastlægge hvorvidt de brugere der besøger vores site, kan finde det de søger, anvender vi cookies. På den måde får vi mulighed for at tilpasse vores hjemmeside og oprette produkter, indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige brugeres interesser og ønsker. Derudover får vi mulighed for at lade systemet huske, hvad du som bruger har ønsket at købe, samt huske den information der skal anvendes i forbindelse med et evt. køb, så dette ikke skal tastes flere gange. Vi bruger også cookies til at registrere lønsomheden af diverse online marketing-aktiviteter samt til at levere målrettede online annoncer, når du besøger andre kommercielle sites. Det samme gør sig gældende i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser, analyser og lignende. Ved alle aktiviteter på hjemmesiden registrerer vi, hvad du klikker på og hvorvidt du køber nogle af vores produkter.

3. Personoplysninger

3.1 Personhenførbare oplysninger

Personhenførbare oplysninger afgives aldrig til tredjepart, og vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger f.eks. ved at købe en vare.

3.2 Brug af personoplysninger

Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser. Din-Server forbeholder sig i øvrigt retten til at må bruge dine offentligt tilgængeligt hostede tjenester hos Din-Server.dk, i henvisnings- og reklameøjemed, og dette uden dit skriftlige og/eller mundtlige accept. Din-Server.dk må dog ikke benytte sig af ikke-offentligt tilgængelig information, så som dine adresser, telefonnumre og email, i henvisnings- og reklame øjemed.

3.3 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

3.4 Udlevering af personoplysninger

Din-Server.dk udleverer aldrig dine personoplysninger, eller gemte data til private eller offentlige instanser, som f.eks arbejdsgivere, politi og efterretningstjenester, uden en gyldig dommer udstedt ransagningskendelse. Alle abuse og copyright henvendelser til Din-Server, fremsendes til kunden direkte, hvorved kunden forventes at selv kontakte, samt redegøre/afklare overfor copyright indehaveren/forvalteren. Din-Server forbeholder sig retten til at afvise, og afprøve enhver dommerkendelse ved by-, lands- eller højeste ret, i sit forsøg på at beskytte dine data, ejendom, og/eller dit privatliv.