Din-Server’s forretningsbetingelser, kunden har selv ansvar for at forretningsbetingelserne er læst inden indgåelse af en aftale. I disse betingelser står der alle de betingelser der er til alle vores produkter.

Ansvar

Din-Server bærer ikke ansvar for tabt data på server(e). Kunden har selv ansvar for deres eget materiale på serveren. Hav derfor altid en backup af din server.

Kundeoplysninger og datasikkerhed

Alle oplysninger behandles fortroligt Al data vil blive behandlet i overensstemmelse med de relevante love for datasikkerhed.

Servere

Alt materiale som forefindes på servere hos Din-Server, skal overholde dansk lov om ophavsret og må ikke krænke tredjemands rettigheder. Det er kundens ansvar at dette overholdes. Det er ikke tilladt at have racistisk, pædofilt eller andet ulovligt materiale hos Din-Server.

Det er tilladt at have filer til download, fx programmer, video-filer, lyd-filer og zip-arkiver. Ligeledes er streaming af lyd og billede tilladt under samme forudsætninger som ovenstående..

Abonnement

Din-Server forbeholder sig ret til på et hvert tidspunkt at ændre forretningsbetingelserne og gældende priser samt produkter, uden forvarsel. Kunden vil få tilsendt en skriftlig oplysning om ændringen via e-mail. Kunden forpligtiger sig hermed til løbene at vedligeholde sine kontaktoplysninger på kunde login og e-mail for nye ændringer.Alle prisændringer vil træde i kraft for kunden fra næste abonnements periode.

Trafik

Der er fri trafik på alle produkter.

Support af tredjepart plugins

Din-Server er på ingen måde forpligtet til at yde support på anvendelse af tredjepart plugins,der er installeret på serveren også kendt som plugins, mods. Det er kundens eget ansvar at finde ud af hvordan et plugin/mod virker,

Betaling

Alle angivne priser er inklusiv moms. Der kan betales med PayPal ,Mastercard, Visa og via netbank.Alle aftaler forudbetales for hver 1, 3, 6 eller 12 måned.. En ordre forfalder til betaling senest 8 dage efter modtagelse, Ved overskridelse af betalingsfristen for ordrebekræftelser har Din-Server ret til at lukke forbindelsen til den pågældende kundes produkt, indtil betalingen har fundet sted, og fakturaen pålægges et rykkergebyr på 100,- kr. pr. rykkerskrivelse.Kunden er forpligtet til altid at holde Din-Server informeret om sin nuværende bopæl, dette kan ske via kundecenteret eller pr. e-mail..

Oplysninger

Alle oplysninger behandles fortroligt Al data vil blive behandlet i overensstemmelse med de relevante love for datasikkerhed.

Force majeure

Din-Server fraskriver sig ethvert ansvar for force majeure forhold.

MISBRUG

Misbrug af ressourcer, fx CPU, RAM,trafik eller lignende skal undgås, og såfremt Din-Server mener der foregår misbrug skal dette rettes inden for rimelig tid. Det er nu op til Din-Server at vurdere om det er forsvarligt at holde den pågældende service åben, uden at det går ud over andre kunder på samme server, Hvis ovenstående betingelser ikke overholdes kan Din-Server til enhver tid lukke dedikerede server, Vps , Game server, Hjemmeside. Din-Server kan ikke gøres ansvarlig for brud på ovenstående.

Opsigelse

Fejlbestilte aftaler kan annulleres inden 7 dage efter aftalens indgåelse, ved skriftlig henvendelse til Din-Server på mail salg@din-server.dk Kunden kan med max 14 dages skriftlig varsel opsige en bestående aftale. Modtager Din-Server ikke skriftlig opsigelse før en ny abonnementsperiode, vil der automatisk blive udsendt en ny faktura i forbindelse med fornyelse. Din-Server kan med en måneds varsel opsige enhver aftale med kunden, kunden vil få refunderet beløbet for den resterende tid af perioden. Din-Server kan dog til enhver tid opsige en aftale ved brud på forretningsbetingelserne eller regler som måtte være omkring publicering på nettet. I tilfælde af misbrug er Din-Server ikke berettiget til at tilbagebetale beløbet for resten af perioden..

Fortrydelsesret

Du har som kunde altid 14 dages fortrydelsesret,Er serveren allerede taget i brug frafalder din fortrydelsesret omgående. Bemærk at der er tale om en serviceydelse og ikke et håndgribeligt produkt.

Korttræk

Penge vil blive trukket fra kundes kort når server er lavet til kunden.

Powered by WHMCompleteSolution